Facebook  Instagram  Mail    
  Sportief Sliedrecht HOME     AANBIEDERS     BEWEEGGIDS     AGENDA     NIEUWS     CONTACT    
         
             
    Lokaal Sportakkoord Sliedrecht        
             
         
   

Subsidie aanvragen voor activiteiten

   
         
    Voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord hebben de partners van het sportakkoord een subsidie ontvangen van de overheid voor de jaren 2020 t/m 2022. Dit uitvoeringsbudget wordt gebruikt om de actiepunten uit het Sportakkoord te realiseren. Een gedeelte van het uitvoeringsbudget wordt beschikbaar gesteld als subsidie. Deze subsidie is aan te vragen door partners van het Lokaal Sportakkoord die een sportactiviteit of evenement in Sliedrecht willen organiseren.

Lokaal Sportakkoord

Waar moet een activiteit aan voldoen
De subsidie is niet bedoeld voor het organiseren van een 'standaard' sportactiviteit, zoals een jaarlijks schooltoernooi, maar voor een (eenmalige en) vernieuwende activiteit. Een activiteit of evenement die misschien nog niet eerder is georganiseerd in Sliedrecht. U kunt bijvoorbeeld een evenement organiseren om meer leden te werven. Of een activiteit om ervoor te zorgen dat er meer wordt samengewerkt tussen de lokale sport- en beweegaanbieders.

De activiteit moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:
• De activiteit moet aansluiten bij tenminste een van de thema's uit het Lokaal Sportakkoord:

1. Vitale sport- en beweegaanbieders
2. Inclusief Sporten

• De activiteit mag niet op commerciële basis aangeboden worden door bijvoorbeeld entreegeld vragen.
• De activiteit moet op langdurige termijn zelfstandig kunnen bestaan zonder subsidie.

Per activiteit kan een subsidie van maximaal € 500 per organisatie aangevraagd worden. De subsidie is te gebruiken voor de organisatie van de activiteit en drukwerk. De subsidie is niet bedoeld voor eet- en drinkwaar, vergoedingen of het aanschaffen van materiaal zoals medailles.

Wie kan een subsidie aanvragen
Een subsidie is alleen aan te vragen door partners van het Lokaal Sportakkoord. Mocht u nog niet zijn aangesloten bij het Sportakkoord, dan kan dit alsnog. U kunt zich aanmelden via sportiefsliedrecht@gmail.com Per vereniging/ organisatie mag er maximaal 3x per jaar een aanvraag ingediend worden. Organiseert u samen met een andere vereniging/organisatie een activiteit/evenement, dan kunt u beide hiervoor subsidie aanvragen.

Hoe kan een subsidie aangevraagd worden
Een aanvraag moet uiterlijk 2 weken voor de activiteit ingediend worden. Een subsidie kan aangevraagd worden door middel van het aanvraagformulier. Dit formulier kan gemaild worden naar sportiefsliedrecht@gmail.com. De stuurgroep van het Sportakkoord beslist vervolgens of zij de subsidie verlenen. De stuurgroep heeft een beperkt budget beschikbaar voor initiatieven. Als het op is, dan kunnen er geen subsidies meer verleend worden.

Verantwoording subsidie
Na afloop van de activiteit moet er een verantwoording worden aangeleverd. Deze verantwoording bestaat uit een korte omschrijving van de activiteit en een overzicht waarin wordt aangegeven waar de subsidie aan is uitgegeven. Deze verantwoording moet uiterlijk 8 weken na de activiteit aangeleverd worden en kan gemaild worden naar sportiefsliedrecht@gmail.com
   
         
   

   
         
   

Blader nu door de beweeggids!

Beweeggids    
De beweeggids is een overzicht van alle sport- en beweegaanbieders in Sliedrecht.

Lokaal Sportakkoord